Beweging 3.0 tekent Green Deal Duurzame Zorg 3.0

Bestuurder Rianne van Eijk, de Raad van Toezicht en de leden van het managementteam hebben namens Beweging 3.0 de Green Deal Duurzame Zorg 3.0 getekend. Met het tekenen van deze Green Deal maken we duidelijk dat we echt een volgende stap willen zetten. De focus ligt nu minder op bewustwording en meer op concrete acties. Hiermee committeert Beweging 3.0 zich opnieuw aan het verder verduurzamen van de organisatie.  

Derde deal

Green Deal 3.0 heeft de titel ‘Samen werken aan duurzame zorg’. Deze derde deal voor de zorgsector is nog concreter en ambitieuzer dan de vorige twee deals. Ook is er meer aandacht voor gezondheidsbevordering en preventie. Verder wordt er meer ingezet op het vergroten van bewustwording en kennis over de impact van de zorg op het klimaat en milieu.

Al goed op weg

De afgelopen jaren is er binnen Beweging 3.0 al veel gerealiseerd op het gebied van duurzaamheid. Zo hebben de meeste eigendomspanden zonnepanelen gekregen en zijn twee locaties voorzien van Warmte Koude Opslag. Locatie Mariënberg is inmiddels gasloos, en bijna energieneutraal, en locatie Mgr. Blom heeft met de renovatie ook een duurzaam karakter gekregen. Daar waar mogelijk worden locaties aangesloten op het warmtenet, te starten met De Lichtenberg.

Nieuwe plannen

Deze route zetten we de komende jaren voort. Onder meer met het realiseren van nieuwbouwplannen in 2030 die voldoen aan de doelstellingen wat betreft CO2-reductie. Maar ook op het gebied van circulaire bedrijfsvoering, milieubewuste afvalverwerking en gezonde leefomgeving worden stappen gezet.

Vitaliteit

Daarnaast blijven we focussen op vitaliteit en op duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Bijvoorbeeld met actieve inzet op gezondheidsbevordering en -bewustwording voor cliënten en medewerkers.
"We vinden een duurzame toekomst voor de ouderenzorg belangrijk. De urgentie is groot. Door deze Green Deal te ondertekenen nemen we onze verantwoordelijkheid om onze ecologische voetafdruk te verminderen en onze planeet te beschermen voor generaties die nog komen", aldus bestuurder Rianne van Eijk.

Traktatie!

Om het moment te vieren is er op alle locaties en bij de wijkverpleging van Beweging 3.0 een smakelijke traktatie bezorgd voor de bewoners, medewerkers en vrijwilligers.

Wat zijn Green Deals?

Green Deals zijn afspraken over verduurzaming tussen de Rijksoverheid en bedrijven, maatschappelijke organisaties en andere overheden. Dit gebeurt in allerlei sectoren. Een Green Deal helpt om duurzame plannen uit te voeren en duurzaamheid in het algemeen te stimuleren.

De vijf doelen van de Green Deal Duurzame Zorg

1. De gezondheid van patiënten, cliënten en medewerkers verbeteren.   Enkele acties: • Gezonde, gevarieerde, meer plantaardige en duurzame voeding. • Nieuwe kennis gebruiken over hoe je gezondheid kunt verbeteren. 2. Meer besef en kennis over de invloed van de zorg op het klimaat, en de invloed van het klimaat op de zorg.  Enkele acties: • Aandacht voor het onderwerp ‘duurzame zorg’ in alle zorgopleidingen. • Meepraten over wat de onderwerpen klimaatverandering, milieuvervuiling, gezond leven, gezondheid én het gedrag van mensen met elkaar te maken hebben. 3. In 2030 55% minder CO2-uitstoot en in 2050 klimaatneutraal zijn.  Enkele acties: • Grote zorgorganisaties maken een plan om hun gebouwen duurzamer te maken. • Minder CO2-uitstoot door reizen van medewerkers. 4. In 2023 50% minder primaire grondstoffen gebruiken (bijvoorbeeld gas) en in 2050 maximaal ‘afvalvrij’.  Enkele acties: • Meer herbruikbare producten en minder wegwerpproducten gebruiken. • Materialen, hulpmiddelen en voeding milieubewust inkopen. 5. Meer aan het milieu denken bij medicatie(gebruik). Enkele acties: • Medicijnen preciezer voorschrijven en geven. • Verder werken aan het plan om medicijnresten in het water te verminderen.
Bestuurder Rianne van Eijk, de Raad van Toezicht, en leden van het managementteam hebben namens Beweging 3.0 de Green Deal Duurzame Zorg 3.0 getekend: Samen werken aan duurzame zorg.
Bestuurder Rianne van Eijk tekent namens Beweging 3.0 de Green Deal Duurzame Zorg 3.0.
Bewegin 3.0 viert het ondertekenen van Green Deal 3.0 - Samen werken aan duurzame zorg.