Beweging 3.0 winnaar Onderzoek & Praktijkprijs

Beweging 3.0 winnaar Onderzoek & Praktijkprijs

De Onderzoek & Praktijkprijs, met een prijsbedrag van € 10.000, is dit jaar gewonnen door Lisidunahof van Beweging 3.0.

Elk jaar stelt UNO Amsterdam (Universitair Netwerk Ouderenzorg van Amsterdam UMC) subsidies voor praktijkgericht onderzoek beschikbaar. Een subsidie die niet alleen uit een geldbedrag bestaat maar ook uit begeleiding bij de opzet en uitvoering van het winnende onderzoek. Alle bij UNO aangesloten organisaties kunnen aanspraak maken op deze subsidies.

Balans tussen dagelijkse activiteiten en calorische intake

Veel mensen met dementie die in een verpleeghuis wonen hebben een behoefte om te lopen en zich vrij te bewegen. De Lisidunahof heeft een belevingsgericht loopcircuit. Hier wordt in de praktijk veel gebruik van gemaakt. Dit varieert van soms lopen, tot bewoners die bijna de hele dag op het circuit te vinden zijn. Het is in de literatuur niet bekend welke afstanden mensen met dementie met loopdrang gemiddeld lopen. In aanloop naar dit onderzoeksproject is op proef bij 1 bewoner een stappenteller ingezet voor een periode van 5 dagen, waarbij het gemiddelde rond de 13.000 stappen per dag zat. Dit komt neer op zo’n 8 kilometer per dag, duidelijk meer dan de gemiddelde Nederlander die 4.000 stappen per dag zet. Deze dagelijkse inspanning maakt dat  iemands calorische behoefte uitstijgt boven die van een gemiddelde bewoner in een verpleeghuis. Onvoldoende calorische intake bij dagelijkse flinke lichamelijke inspanning kan leiden tot lichamelijke klachten (zoals afvallen), maar ook psychische onwelbevinden (zoals probleemgedrag door bijvoorbeeld honger). Het is niet bekend of mensen met dementie die veel lopen ook uit zichzelf al extra eten.

Doel van het project

Met dit onderzoek proberen we inzicht te krijgen in de afstand die iemand met dementie met loopdrang gemiddeld aflegt. Van daaruit willen we onderzoeken wat de calorische behoefte is en vergelijken met wat de persoon daadwerkelijk tot zich neemt. Uiteindelijk is het doel om het dagelijks verbruik beter af te stemmen op de individuele behoefte. Het UNO Amsterdam heeft dit onderzoeksvoorstel dus beloont met een subsidie van 10.000 euro.

Start van het project

De medisch ethische toetsingscommissie heeft recent zijn goedkeuring aan het onderzoeksproject gegeven, wat betekent dat we op korte termijn kunnen gaan starten. Het onderzoek is opgezet en zal worden begeleid door Caroline Lodema-Moraal (fysiotherapeut), Yvonne van der Vegte (diëtiste), Mark Broekman en Lieke de Vijlder (beide specialist ouderengeneeskunde).
Onderzoek & Praktijkprijs