Beweging 3.0 zet vol in op duurzame zorg voor een gezonde toekomst en tekent de Green Deal

Afgelopen week zette Beweging 3.0 samen met de gemeente Amersfoort en gemeente Leusden de handtekening onder de samenwerkingsovereenkomst Green Deal Duurzame Zorg. Alle partijen willen ieder vanuit hun eigen verantwoordelijkheid, maar vooral zoveel mogelijk samen, invulling geven aan het verduurzamen van de zorg. Inzet van duurzame oplossingen In de afgelopen jaren zijn de zorglocaties waar Beweging 3.0 eigenaar van is, waar mogelijk al verduurzaamd. Zoals grootschalige vervanging van lampen door Ledverlichting en het plaatsen van zonnepanelen. Energie slurpende pompen en ketels zijn vervangen voor duurzame oplossingen en moderne technieken. De mogelijkheden om met een aantal locaties van het gas af te gaan worden serieus onderzocht. Green Deal Duurzame Zorg De Green Deal Duurzame Zorg bevat verduurzamingsafspraken waar Beweging 3.0 verder mee aan de slag gaat. De zorgorganisatie blijft zoeken naar manieren waarop onder andere de CO2-uitstoot gereduceerd kan worden en deelt graag haar kennis over de diverse verduurzamingsonderdelen met anderen. Alles in het belang van de gezondheidsbevordering van cliënten en medewerkers, door een goede leefomgeving in en rondom de woonzorgcentra en verpleeghuizen te creëren. Samen optrekken Bij het tekenen van deze overeenkomst sprak bestuurder Micha van Akkeren de wens uit om op meer vlakken gezamenlijk met beide gemeenten op te trekken. Wethouder Fenneke Van der Vegte van de gemeente Leusden: ‘Beweging 3.0 is een belangrijke partner met innovatief zorgaanbod, mooi dat Beweging 3.0 ook vooroploopt in de energietransitie. Samen komen we verder'. Wethouder Astrid Janssen van de gemeente Amersfoort is ‘blij met de verantwoordelijkheid die Beweging 3.0 neemt om in verbinding met bewoners en medewerkers de woon- en leefomgeving gezonder te maken’. Micha van Akkeren, Raad van Bestuur van Beweging 3.0, staat voor de milieuprestaties van de organisatie en benadrukt nogmaals hoe belangrijk hij de relatie en samenwerking met de gemeenten vindt. De handtekeningen werden gezet in een symbolische omgeving, namelijk in de technische ruimte van verpleeghuis De Lichtenberg te Amersfoort. Op de foto: Wethouder Astrid Janssen, gemeente Amersfoort (l) - Micha van Akkeren (m), RvB Beweging 3.0 - wethouder Fenneke van der Vegte, gemeente Leusden (r). Niet op de foto medeondertekenaar de heer A. van Engelen, Milieu Platform Zorgsector