Cliënten zeer positief over wijkverpleging Beweging 3.0

De rapportage van de PREM 2020 voor de wijkverpleging is binnen. De PREM is een landelijk afgestemde methode om cliëntervaringen te meten. Cliënten vullen een vragenlijst in met verschillende vragen over hoe zij de zorg hebben ervaren. De wijkverpleging van Beweging 3.0 werd beoordeeld met een 8.4  De zorgverzekeringswet schrijft sinds 2019 voor dat organisaties die wijkverpleging leveren dit onderzoek jaarlijks moeten uitvoeren onder hun cliënten. Een meetbureau voert dit onderzoek uit aan de hand van een steekproef onder cliënten. Cliënten vullen een vragenlijst in met verschillende vragen over hoe zij de zorg hebben ervaren. Dit jaar was het niet verplicht om de PREM uit te vragen vanwege de coronacrisis. Beweging 3.0 had hem al had uitgezet toen dit bericht kwam, en dus hebben we hem afgerond. We zijn erg trots op het resultaat. Er is nog beter gescoord dan vorig jaar, ondanks de hectische periode rondom corona. De tabel hieronder laat zien hoe cliënten de wijkverpleging hebben ervaren. De tabel onderaan dit bericht laat zien hoe cliënten de wijkverpleging hebben ervaren in 2019 en 2020. We zullen er met elkaar alles aan doen om deze mooie score ook in 2021 te behouden. De resultaten van deze meting worden gedeeld met: - De teams en teammanagers wijkverpleging - ZorgkaartNederland, als informatie voor cliënten - Zorginstituut Nederland, zorgverzekeraars en de branche- en beroepsverenigingen