Evelien Bongers nieuwe bestuurder bij Beweging 3.0

Evelien Bongers is benoemd tot bestuurder bij Beweging 3.0 De Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur van Beweging 3.0 zijn zeer verheugd over de komst van Bongers. Aad Koster, voorzitter van de Raad van Toezicht: “Dagelijks doen medewerkers, vrijwilligers en mantelzorgers bij Beweging 3.0 hun best om het leven van cliënten en bewoners zo aangenaam mogelijk te maken. Wij zijn blij in Evelien Bongers een bestuurder te hebben gevonden die daar samen met al die betrokkenen een goede bijdrage aan zal leveren”. Bongers zal samen met collega-bestuurder Micha van Akkeren een collegiale raad van bestuur vormen van zowel Beweging 3.0 als Welzin. Zij start op 1 december aanstaande.   Ouderenzorg: een mix van cure, care en welzijn Evelien Bongers: “Op dit moment is de ouderenzorg een boeiend werkveld door de veranderingen in de vraag van bewoners en cliënten die door de sociale en technologische innovaties extra gestimuleerd worden. De VVT is bij uitstek de sector waar er sprake is van een mix van cure, care en welzijn in de zorg aan individuele cliënten. De bestuurlijke opgaven zoals het verplaatsen van verpleeghuiszorg naar de thuissituatie en de complexiteit van de multimorbiditeit en toenemende zorgzwaarte zijn zeer uitdagend, niet in het minst door de druk op de personele en financiële middelen. Daar wil ik me graag voor inzetten. Mijn gecombineerde zorginhoudelijke en bedrijfskundige achtergrond én brede ervaring in de gezondheidszorg zal daarbij zeker van pas komen.”   Achtergrond Evelien Bongers was de laatste jaren als bestuurder verantwoordelijk voor de screeningsorganisatie Bevolkingsonderzoek Midden-West. Daarvóór was zij werkzaam in directie- en managementfuncties in diverse sectoren in de gezondheidszorg (GZ, LVG, GGZ en ziekenhuizen). Met deze overstap gaat zij zich inzetten voor persoonsgerichte zorg waar de kwaliteit van leven en de individuele mens centraal staan en waar zij als zorgprofessional haar loopbaan in begonnen is.