Gerben Douma benoemd tot lid Raad van Bestuur

De Raad van Toezicht (RvT) en de Raad van Bestuur van Beweging 3.0 zijn zeer verheugd over de komst van Gerben Douma. Aad Koster, voorzitter van de RvT: “De ouderenzorg staat voor een ingrijpende transformatie, met onder meer een grotere rol voor technologie. Gelet op zijn deskundigheid en ervaring menen we als RvT met Gerben een bestuurder gevonden te hebben die een belangrijke bijdrage aan deze transformatie kan leveren.” 

Gerben Douma zal samen met collega-bestuurder Rianne van Eijk een collegiale Raad van Bestuur vormen van zowel Beweging 3.0, Welzin als Leef3.nu. Rianne is blij met de komst van Gerben: ”Met zijn visie op een zorgzame samenleving, zijn expertise en brede ervaring op het gebied van ondernemen en bedrijfsvoering heb ik alle vertrouwen in een mooie samenwerking en continuering van de actuele koers van Beweging 3.0”.

Gerben Douma start per 1 juni aanstaande en volgt daarmee bestuurder Micha van Akkeren op. De medezeggenschapsraden van cliëntvertegenwoordigers en medewerkers zijn betrokken geweest bij de benoeming van Gerben Douma en kijken uit naar een plezierige samenwerking.

De behoeften en eigen regie van ouderen als vertrekpunt  

Gerben Douma: "Het is voor mij een eer om vanaf juni als bestuurder verbonden te zijn aan deze vooruitstrevende zorgorganisatie. Beweging 3.0, Welzin, en Leef3.nu willen graag vernieuwen en transformeren en blijven ook in de toekomst staan voor kwalitatief goede en liefdevolle zorg en dienstverlening. De noodzakelijke transitie binnen zorg, wonen en welzijn is enorm, mede gezien de "dubbele vergrijzing". Dat spreekt mij bijzonder aan. Graag lever ik hieraan mijn persoonlijke bijdrage, vanuit de visie dat bij alles wat we doen de behoeften, eigen regie en waarde van ouderen en kwetsbaren ons vertrekpunt zijn. Met focus op het behouden of verbeteren van kwaliteit van leven. Ik kijk er naar uit om met bewoners, cliënten, vrijwilligers, naasten en vele deskundige collega's, (netwerk)partners hieraan invulling te geven. De missie "Aangenaam Leven" zal door echt samen verbinden en samen werken ook in de toekomst ervaren worden door bewoners en cliënten."

Achtergrond   

Gerben Douma was de laatste jaren directeur Care Operations & lid directie Mediq Benelux. Hij heeft ruime ervaring met bestuurlijk complexe dossiers en digitale transformatie. Hij heeft een goede reputatie opgebouwd binnen grote en middelgrote organisaties door zich te richten op strategische ontwikkeling, digitale transformatie, het bouwen van sterke teams en steunende netwerken en door de focus te leggen op klant/patiëntgerichtheid.

Gerben Douma