Herstelgerichte zorg voor mensen met Parkinson in kortdurend programma

Bij de Dagbehandeling Op de Berg is er een programma gelanceerd voor mensen met Parkinson, gericht op kortdurende behandeling. Met dit nieuwe initiatief spelen we in op de verschuiving in de benadering van Parkinsonzorg, waarbij de focus ligt op het behoud van functionaliteit en het aanleren van vaardigheden om verantwoord zelfstandig thuis te blijven wonen. Marjo Koopmans (strategisch beleidsadviseur) en Linda Winkel (transitiemanager) hebben deze transitie binnen Beweging 3.0 in gang gezet en vertellen hierover.

Waarom dit programma?

Bij Geneeskundige Zorg voor Specifieke Patiëntgroepen (GZSP) is herstelgerichte zorg steeds belangrijker. Marjo: ''We focussen ons op het empoweren van patiënten en het bieden van ondersteuning aan mantelzorgers. Mensen kunnen natuurlijk niet herstellen van Parkinson of dementie, maar je kunt je wel richten op het functiebehoud, het leren van vaardigheden en dat iemand daarmee verantwoord thuis kan blijven wonen.’’

Marjo: ''Mensen kunnen niet herstellen van Parkinson of dementie, maar je kunt je wel richten op het functiebehoud, het leren van vaardigheden en dat iemand daarmee verantwoord thuis kan blijven wonen.''

Het doel van het kortdurende programma is om mensen met Parkinson vaardigheden te (her)leren of door middel van aanpassingen te zorgen dat ze bepaalde dingen weer zelfstandig kunnen doen. Zodat ze na afloop van het programma een rugzakje met vaardigheden hebben, waarmee ze naar huis kunnen. Dit betekent niet dat er geen hulp meer nodig is, maar wel dat ze de GZSP dagbehandeling niet meer nodig hebben.

Mogelijk vervolg is bijvoorbeeld behandeling van een fysiotherapeut of ergotherapeut thuis, de zogenoemde eerstelijnszorg thuis of naar een dagactiviteitencentrum in de wijk waar het geleerde geoefend kan worden. Deze aanpak staat in contrast met traditionele langdurige dagbehandeling trajecten waarbij patiënten vaak langere tijd op de dagbehandeling verblijven.

Multidisciplinaire aanpak

Het programma draait nu als pilot op één groep van 8 mensen met Parkinson. En daarnaast ook in een andere vorm voor mensen met beginnende dementie. Het is ontwikkeld door een multidisciplinair team, bestaande uit een strategisch beleidsadviseur, cliëntadviseur, transitiemanager, medewerkers dagbehandeling en behandelaren.

Marjo: ‘’Het programma is generiek waar kan en specifiek waar nodig. Generiek omdat mensen met Parkinson allemaal te maken krijgen met eenzelfde soort problematiek, denk aan spreken, balansproblemen, coping en fijne motoriek. Specifiek omdat Parkinson zich op bepaalde elementen bij iedereen weer anders manifesteert. De behandelingen zijn zo opgebouwd, dat elke cliënt ten opzichte van elkaar gelijkwaardige behandeling krijgt van hun behoeften en doelen.’’

Marjo: ''Door zo’n kortdurend maar volledig programma kunnen we meer mensen deze behandeling en begeleiding bieden dan nu het geval is.''

Meer mensen helpen

Dankzij het intensieve verkorte programma, waarin diverse disciplines samenkomen, kunnen cliënten weer naar huis met datgene wat ze geleerd hebben op de dagbehandeling. Marjo: ''Door zo’n kortdurend maar volledig programma kunnen we meer mensen deze behandeling en begeleiding bieden dan nu het geval is. Nu kunnen we vanwege de beperkte beschikbare plaatsen maar een kleine groep mensen ondersteuning bieden, terwijl meer mensen baat kunnen hebben bij dit programma.''

Mantelzorgers betrekken

Een belangrijk aspect is het betrekken van mantelzorgers in het behandelproces. Naast de fysieke en cognitieve behandelingen worden ook educatieve sessies aangeboden om mantelzorgers te ondersteunen bij het begrijpen en omgaan met de ziekte van Parkinson. En praktische zaken die helpen in de samenredzaamheid. Bijvoorbeeld: hoe kan iemand het beste spreken en welke oefeningen kan je doen om je balans te trainen?

Wat zijn de uitdagingen?

Linda: ‘’Eén van de uitdagingen waar we mee te maken hebben, is het vinden van een passende vervolgbehandeling voor deelnemers na afronding van het kortdurende programma. We denken bijvoorbeeld aan gespecialiseerde dagbesteding, waarbij de focus ligt op het behoud van de geleerde vaardigheden en het voorkomen van achteruitgang. Deze vorm van dagbesteding bestaat nog niet en willen wij in samenwerking met partners ontwikkelen.''

Linda: ''Eén van de uitdagingen waar we mee te maken hebben, is het vinden van een passende vervolgbehandeling voor deelnemers na afronding van het kortdurende programma.''

‘’Ook onderzoeken we de mogelijkheden voor een online leer & community omgeving. Wat tevens een plek is voor mantelzorgers, denk aan postcasts/lezingen of lotgenotencontact. Het informele netwerk betrekken is echt belangrijk. Daarnaast kijken we naar een samenwerking met de eerste lijn en onderzoeken we waarin zij kunnen bijdragen.’’

Samenwerking met zorgverzekeraars en andere partijen

''Een kortdurend programma zoals deze bestaat nog niet ergens anders. Daarom is het nog erg zoeken'', vertelt Linda. ‘’Maar we onderhouden intensief contact met diverse partijen die zich bezighouden met behandeling en onderzoek bij Parkinson. Zoals bijvoorbeeld het Radboud UMC, ParkinsonNet en Actiz. Ook is er intensief contact met onze grootste zorgverzekeraar in de regio: Zilveren Kruis. Zij dagen ons uit om meer in te zeten op intensieve kortdurende behandeling. Het gaat om passende zorg op de juiste plek.’’

Hoe nu verder?

''Op dit moment draait de pilot op volle toeren, deze zal rond de zomer afronden. Dat betekent dat we flexibel moeten zijn en vanuit de verschillende signalen die we krijgen aanpassen waar nodig. Dit doen we vanuit interne signalen vanuit de medewerkers en behandelaren, maar zeker ook vanuit signalen die we krijgen vanuit verwijzers en bezoekers'', vertelt Linda. ''Daarom organiseren we binnenkort een bijeenkomst om in gesprek te gaan met onze verwijzers en willen graag weten hoe de bezoekers van de dagbehandeling het kortdurende programma ervaren.''

Linda: ''We organiseren binnenkort een bijeenkomst om in gesprek te gaan met onze verwijzers en willen graag weten hoe de bezoekers van de dagbehandeling het kortdurende programma ervaren.''

''Veranderingen zijn ingewikkeld en vragen flexibiliteit van veel partijen, maar we hebben er alle vertrouwen in dat we werken aan een mooie dienstverlening waarbij we passende zorg op de juiste plek bieden.''

Meer informatie

Heb je interesse om als cliënt deel te nemen aan de dagbehandeling? Vraag een vrijblijvende rondleiding aan door te mailen naar clientadviseur.dagbehandeling@beweging3.nl of bel naar: 033 469 20 20. Wil je als verwijzer of zorgorganisatie meer weten over dit kortdurende programma? Stuur een mail naar Linda Winkel: linda.winkel@beweging3.nl.