Leden van de IVVU sturen open brief aan Zilveren Kruis Zorgkantoor

Leden van de IVVU sturen open brief aan Zilveren Kruis Zorgkantoor

Beweging 3.0 is een van de 28 leden van de IVVU (Instelling voor Verpleging en Verzorging in Utrecht). De IVVU is een vereniging van zorgorganisaties in de regio Utrecht. De leden richten zich op het bieden van kwalitatief verantwoorde ouderenzorg in de meest brede zin. Open brief  Beweging 3.0 kan zich vinden in de inkoopdoelen die Zilveren Kruis Zorgkantoor heeft opgenomen in hun inkoopbeleid voor de komende jaren, waarmee invulling wordt gegeven aan passende zorg en de beweging die is gericht op het toekomstbestendig maken van de ouderenzorg. We hebben daar samen de afgelopen jaren al goede stappen in gemaakt. De transitie waar we voor staan is alleen haalbaar als wij ook de mogelijkheid hebben om te transformeren. Wij zien ook dat het anders kan en moet. Echter is het tempo waarin dit gerealiseerd moet worden en zijn de financiële kaders niet toereikend genoeg. Daarom heeft de IVVU op woensdag 28 juni, via een open brief, Zilveren Kruis Zorgkantoor opgeroepen om een brief te sturen naar de minister van VWS, om aan te geven dat door de aangekondigde financiële kaders van de overheid, voor 2024 en latere jaren, onvoldoende passende zorg kan worden ingekocht. Beweging 3.0 onderschrijft de inhoud van deze brief. Via de IVVU bundelt Beweging 3.0 de krachten om de zorg toegankelijk te houden. Raad van Bestuur Beweging 3.0 (Rianne van Eijk en Gerben Douma): "Wij behartigen hiermee het belang van onze bewoners, cliënten en medewerkers. Om de kwaliteit van zorg ook de aankomende jaren te kunnen waarborgen." Klik hier voor de open brief.