Nieuwe Algemene Voorwaarden Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (VVT)

Algemene Voorwaarden zijn schriftelijke afspraken tussen een cliënt en zorgaanbieder. En geven duidelijkheid over wat de client - of zijn/haar vertegenwoordiger - en Beweging 3.0 als zorgorganisatie van elkaar mogen verwachten in een zorgverleningsrelatie. De tot nu toe geldende tweezijdige algemene voorwaarden 2018 zijn bijgewerkt. De bijgewerkte tweezijdige algemene voorwaarden en de wijzigingen zijn ontwikkeld door ActiZ en Zorgthuisnl in overleg met de Consumentenbond, LOC Waardevolle zorg en Patiënten federatie Nederland. Dit in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de Sociaal-Economische Raad (SER). De nieuwe voorwaarden bestaan net als eerder uit een Algemene module en aanvullende bijzondere module(s). Deze zijn van toepassing op de zorgovereenkomst die Beweging 3.0 met de cliënt of zijn/haar vertegenwoordiger heeft gesloten vanaf het moment dat de cliënt deze ontvangt. De Algemene module geldt altijd voor de zorgovereenkomst, daarbij maakt het niet uit welke zorg de cliënt ontvangt. Een bijzondere module is een aanvulling op de algemene module. Deze geldt alleen wanneer de cliënt een specifieke soort zorg ontvangt. De nieuwe algemene voorwaarden gelden vanaf 1 januari 2022 en vervangen daarmee de oude algemene voorwaarden 2018. U vindt de algemene voorwaarden en bijzondere modules hier. De cliënten van Beweging 3.0 en/of hun vertegenwoordiger zijn geïnformeerd en ontvangen begin januari 2022 de nieuwe Algemene Voorwaarden.