Ondersteuning in de laatste levensfase binnen locaties Beweging 3.0

Ondersteuning in de laatste levensfase binnen locaties Beweging 3.0

Voor de ondersteuning van cliënten en bewoners in de terminale fase en hun naasten gaat Beweging 3.0 binnen onze verpleeg- en verzorgingshuizen samenwerken met gespecialiseerde vrijwilligers van Proxima Terminale Zorg. Op 26 november 2018 ondertekenden Ageeth Ouwehand, voorzitter Raad van Bestuur van Beweging 3.0, en Ineke Aalderink, directeur Proxima Terminale Zorg, de samenwerkingsovereenkomst. De samenwerking is gericht op het bieden van tijd, aandacht en ondersteuning aan cliënten en bewoners in de terminale fase en hun naasten door gespecialiseerde vrijwilligers palliatieve terminale zorg (VPTZ). In overeenstemming met de cliënt/bewoner en de familie zijn de vrijwilligers van Proxima zowel ’s nachts als overdag inzetbaar. Het netwerk van een cliënt of bewoner is soms klein. De vrijwilliger kan een steun en toeverlaat zijn door bijvoorbeeld te waken, zodat familie kan slapen en er de volgende dag weer kan zijn. Maar ook door overdag een paar uur te ondersteunen. De ondersteuning door vrijwilligers vormt een aanvulling op de beroepsmatige zorg van onze medewerkers en de zorg die mantelzorgers bieden. De samenwerking betreft een pilot en start op de locaties Zorgcentrum Lisidunahof en Woonzorgcentrum ’t Hamerveld in Leusden.

Werven en opleiden van nieuwe vrijwilligers

In de pilot fase wordt gestart met vrijwilligers uit de regio Amersfoort die al verbonden zijn aan en getraind door Proxima Terminale Zorg. Om deze ondersteuning in de toekomst binnen alle locaties van Beweging 3.0 te kunnen bieden, worden er door Beweging 3.0 en Proxima Terminale Zorg actief nieuwe vrijwilligers geworven en getraind. Dat kunnen medewerkers van Beweging 3.0 zijn en betrokken mensen uit de regio Eemland. Voor meer informatie over vrijwilliger worden kun je contact opnemen met Yardena Vermaat, coördinator Thuis Amersfoort bij Proxima Terminale Zorg (06) 28452907.