Pilot ‘Triage’: sneller de juiste zorg op de juiste plek

Wie een zorgvraag heeft, wordt het liefst zo snel én zo goed mogelijk geholpen. Bij onduidelijkheid over wat die zorgvraag precies is (wat is er aan de hand, wat is er nodig en door wie en waar kan de zorg of behandeling worden geboden) volgt vaak tot onterechte ziekenhuisopname, een bezoek aan de spoedeisende hulp of onvoldoende of niet optimale vervolgzorg. Om de zorgvrager niet onnodig te belasten en tijdig de juiste behandeling en zorg te kunnen bieden, start Beweging 3.0 samen met enkele andere zorgorganisaties en het Zilveren Kruis een pilot. Als een kwetsbare oude plotseling zorg nodig heeft, kan dit betekenen dat thuis wonen tijdelijk geen optie meer is. Dan is geriatrische expertise van bijvoorbeeld een specialist ouderengeneeskunde nodig om te onderzoeken wat er aan de hand is, een zorgvraag goed vast te stellen en passende behandeling en vervolgzorg te organiseren. Dat kan bijvoorbeeld gaan om ouderen met cognitieve stoornissen, mensen waarbij niet duidelijk is of er een revalidatiebehoefte is, valproblematiek of een andere functionele beperking waar geen duidelijke oorzaak voor is vastgesteld.

Hogere kwaliteit van leven en doelmatigheid van zorg

Door in eerstelijnssetting zoals een verpleeghuis of woonzorgcentrum een diagnoseperiode in te stellen, kan beter worden onderzocht en vastgesteld wat de zorgvraag precies is, welke vervolgzorg en behandeling nodig is en waar deze het beste kan worden gegeven. “Beweging 3.0 kan door deze nieuwe mogelijkheid de tijd nemen om zorgvuldig in kaart te brengen welke zorg deze ouderen nodig hebben. Dit is goed voor iedere betrokken partij, natuurlijk in de eerste plaats voor de oudere zelf”, aldus Ageeth Ouwehand, voorzitter van de Raad van Bestuur van Beweging 3.0.

Pilot op locatie Lisidunahof van Beweging 3.0

Beweging 3.0 onderschrijft het belang van tijdig de juiste zorg op de juiste plaats. Snel duidelijkheid hebben over de zorgvraag en opvolging hiervan, betekent dat kwetsbare mensen met een zorgvraag niet onnodig hoeven te worden belast. Ook ontstaat er een vlottere doorstroom: iemand met een zorgvraag komt sneller op de juiste plek terecht. Daarom start Beweging 3.0 in samenwerking met het Zilveren Kruis vanaf 11 februari een pilot 'Triage' op de locatie Lisidunahof in Leusden, waar onder andere mensen wonen met dementie.

Zorgbehoefte is leidend voor vlotte doorstroom in keten

Aanmeldingen voor de pilot verlopen via het coördinatiepunt in Meander Medisch Centrum, locatie Amersfoort. Onder leiding van de specialist ouderengeneeskunde vindt in een periode van maximaal tien dagen diagnostiek en behandeling plaats in Lisidunahof. Naast voorkomen van onnodige belasting, wordt ook gezorgd voor de juiste nazorg: doorstroom naar huis met passende zorg of andere vormen van verblijf. Wilt u meer weten over de pilot? Neem dan contact op met Ilse Zuurhout, manager Zorgverkoop op telefoonnummer 06-43 07 00 27.