Rianne van Eijk benoemd tot lid Raad van Bestuur

Rianne van Eijk is benoemd tot lid van de Raad van Bestuur van Beweging 3.0. De Raad van Toezicht (RvT) en de Raad van Bestuur zijn zeer verheugd over de komst van Van Eijk. Aad Koster, voorzitter van de RvT: “Dagelijks doen alle bij Beweging 3.0 betrokkenen hun best om het leven van cliënten en bewoners zo aangenaam mogelijk te maken. Wij zijn blij in Rianne van Eijk een bestuurder te hebben gevonden die daar samen met al die betrokkenen een goede bijdrage aan zal leveren”. Van Eijk zal samen met collega-bestuurder Micha van Akkeren een collegiale Raad van Bestuur vormen van zowel Beweging 3.0 als Welzin. Zij start per 1 november aanstaande en volgt daarmee ad interim statutair bestuurder Steven Han op. De medezeggenschapsraden van cliëntvertegenwoordigers en medewerkers van Beweging 3.0 staan achter de benoeming van Van Eijk.

De behoeften en eigen regie van ouderen als vertrekpunt

Van Eijk: “De ouderenzorg staat de komende jaren voor een enorme uitdaging, gezien de ‘dubbele’ vergrijzing. Dit vraagt om veel flexibiliteit en innovatie van de zorg. Beweging 3.0 wil hierin graag vooruitstrevend zijn en staat voor kwalitatief goede en liefdevolle zorg. Dit spreekt mij bijzonder aan. Ik kijk er enorm naar uit om hieraan een bijdrage te mogen leveren, vanuit de visie dat bij alles wat we doen de behoeften en de eigen regie van ouderen ons vertrekpunt zijn. Gericht op behouden van de eigen kracht en kwaliteit van leven. Hierbij moeten technologie en passende huisvesting nog meer ondersteunend gaan zijn. Hierin zijn nog flinke stappen te zetten. Dit alles doe ik heel graag samen met alle betrokkenen; de ouderen, hun naasten en de professionals, in samenhang en in samenwerking met belangrijke ketenpartners.”

Achtergrond

Rianne van Eijk was de laatste jaren als regiodirecteur integraal verantwoordelijk voor het strategische beleid en de zorgverlening binnen de regio en van ’s Heeren Loo.  Daarvoor was zij binnen verschillende managementfuncties werkzaam binnen de Verstandelijk Gehandicapten sector en als consulent bij het Centrum voor Consultatie en Expertise. Als bestuurslid is zij betrokken bij de Care Academy Veluwe.