Samenwerking met Omnios voor Mondzorg Thuis

Samenwerking met Omnios voor Mondzorg Thuis

Beweging 3.0 en mondzorgorganisatie Omnios vinden het belangrijk dat alle bewoners goede mond- en tandheelkundige zorg ontvangen. Daarom zijn er nieuwe samenwerkingsafspraken gemaakt tussen Beweging 3.0 en Omnios. Zodat op alle locaties van Beweging 3.0 ook bewoners met een Wlz-indicatie ‘Verblijf zonder behandeling’ de tandartszorg van Omnios kunnen ontvangen.  

Reguliere tandartspraktijk

Bewoners met een indicatie ‘Verblijf zonder behandeling’ zijn zelf verantwoordelijk voor het regelen van de tandarts. In de praktijk zien we steeds vaker dat deze bewoners niet meer in staat zijn om naar een reguliere tandartspraktijk te gaan.

Mooie aanvulling

Henk Jan Wimmenhove, coördinerend verpleegkundige van locatie Nijenstede, geeft aan: “De tandartsen en mondhygiënisten van Omnios zijn een mooie aanvulling op het reguliere aanbod van tandartszorg. Wij ervaren dit als zeer positief. Tandarts en mondhygiënisten rapporteren en geven adviezen aan de zorgmedewerkers. Dit draagt bij aan een goede mondgezondheid van onze bewoners.”

‘Verblijf met behandeling’

Beweging 3.0 werkte al samen met Omnios voor haar bewoners met een Wlz-indicatie ‘Verblijf met behandeling’. De mondzorgorganisatie is en blijft voor deze bewoners verantwoordelijk voor de mond- en tandheelkundige zorg, gegeven door tandartsen en mondhygiënisten.