Samenwerking zorgorganisaties Eemland voor ongeplande nachtzorg in de wijk

Wijkverpleging is er voor alle inwoners van de regio Eemland. De zorgorganisaties in deze regio – Amaris, Lyvore, Icare, De Haven en Beweging 3.0 - slaan de handen ineen om goede kwaliteit en continuïteit te kunnen blijven bieden. De vijf partijen hebben in 2021 het initiatief genomen voor regionale samenwerking in de wijkverpleging. De samenwerking richt zich op het efficiënter organiseren van de ongeplande verpleegkundige zorg in de nacht. En draagt ertoe bij dat de inwoner langer thuis kan blijven wonen. Of eerder vanuit het ziekenhuis naar huis kan. Deze week tekenden alle partijen de intentieverklaring. Dit najaar wordt het ontwerpplan ingevuld. Philma Kraak, manager wijkverpleging: “Als coalitiepartners voelen wij een maatschappelijke verantwoordelijkheid om in de toekomst de zorg beschikbaar en betaalbaar te houden. Gezamenlijk zijn we tot een plan gekomen de ongeplande verpleegkundige nachtzorg voor de thuiswonende cliënten zo te organiseren dat we de beschikbaarheid kunnen garanderen. Nu en in de toekomst. Er is ingezet op een regio die overeenkomt met het gebied van de huisartsenposten, waar we intensief mee samen werken." “Wij zijn trots op al onze collega’s in de wijk die te maken hebben met onverwachte situaties, vooral in de nacht. Met deze nieuwe vorm van samenwerken kunnen onze cliënten nog langer en veiliger thuis wonen”, aldus Kraak.