Situatie St Elisabeth Verpleeg- en Gasthuis

Situatie St Elisabeth Verpleeg- en Gasthuis

Op 15 februari hebben we bericht dat we te maken hadden met een corona uitbraak binnen het St Elisabeth Verpleeg- en Gasthuis, onderdeel van Beweging 3.0. Dit was een heftige en impactvolle situatie voor onze bewoners, hun naasten en onze medewerkers. Aan het begin van deze uitbraak verbleven 106, kwetsbare, bewoners met dementie op deze locatie. Van de 106 bewoners waren er 70 bewoners positief getest en waren 2 bewoners overleden. Het aantal besmettingen onder het personeel was beperkt waardoor we de continuïteit van zorg konden blijven waarborgen. Inmiddels is het aantal besmettingen onder de bewoners teruggelopen van 70 naar 37 besmettingen. Er zijn 22 bewoners overleden die positief waren getest. Daarnaast zijn er 19 bewoners hersteld van COVID-19 die eerder positief getest waren. Wij kunnen niet met zekerheid vaststellen in hoeverre de overlijdens een direct gevolg zijn van de corona besmetting, omdat het om een zeer kwetsbare doelgroep gaat met veel onderliggend lijden. We zien wel een hoger aantal overlijdens dan gebruikelijk. Omdat het aantal besmettingen onder de medewerkers beperkt blijft, kunnen we goede zorg blijven geven. Evelien Bongers, Raad van Bestuur van Beweging 3.0, geeft aan: “Deze situatie trekt een enorme wissel op de bewoners, hun naasten en natuurlijk op onze medewerkers. We leven erg met iedereen mee en doen er alles aan om hen zoveel mogelijk te ondersteunen.”