Van harte gefeliciteerd!

Vorig jaar is Mark Broekman, specialist ouderengeneeskunde bij Beweging 3.0 samen met enkele collega’s een onderzoek gestart. Het heeft geleid tot publicatie van een artikel in The Journal of Nursing Home Research Science (JNHRS). Een bijzondere prestatie! Namens alle collega’s van beweging 3.0 feliciteren wij hen dan ook. Wij vroegen Mark de achtergrond en conclusie van zijn onderzoek met ons te delen.  Gebroken Heup Helaas komt het nog wel eens voor dat bewoners in het verpleeghuis vallen. Indien er mogelijk sprake is van een gebroken heup, weten we dat ook na operatief ingrijpen de vooruitzichten heel somber zijn. Om die reden wordt in het ziekenhuis een gebroken heup niet altijd meer geopereerd, maar conservatief behandeld. Afwijkend beeld In de dagelijkse praktijk gebeurt het ook dat we, vanwege de lichamelijke en geestelijke kwetsbaarheid van iemand, de keuze maken om degene niet meer naar het ziekenhuis te sturen voor onderzoek of operatief ingrijpen bij een mogelijk gebroken heup. Het betreft in deze gevallen eigenlijk altijd bewoners met reeds ver gevorderde dementie. In eerdere studies waarin is gekeken naar de uitkomsten van een conservatieve behandeling van een gebroken heup is deze groep echter niet meegenomen. In de praktijk viel het ons op dat de mensen met een gebroken heup, waarvan is besloten om ze niet in te sturen, vaak snel kwamen te overlijden. Dit correspondeerde niet met de cijfers van de eerdere studies. Onderzoek gestart Om dit beter in beeld te krijgen zijn we dit binnen Beweging 3.0 dit zelf gaan uitzoeken. In een periode van ruim 2 jaar bleek dat bij 23 bewoners er een sterke verdenking was op een gebroken heup, waarbij in overleg met familie en/of naasten is besloten om de persoon niet in te sturen naar het ziekenhuis. De gemiddelde duur tot overlijden was 5 dagen. Vooral mensen die alleen nog maar op bed konden liggen kwamen snel te overlijden.  Onze bevindingen wijken dus flink af van eerdere onderzoeken, wat ook te verklaren is omdat de mensen in ons onderzoek veel kwetsbaarder zijn. Dit onderzoek geeft informatie die wij kunnen gebruiken om familie en naasten te informeren en te betrekken in voorlichting en besluitvoering. Bij dit onderzoek zijn meerdere specialisten ouderengeneeskunde van Beweging 3.0 betrokken geweest (Manon Brundel, Lieke de Vijlder en Mark Broekman) en ook een arts in opleiding tot specialist ouderengeneeskunde (Jessica de Vos).