Vergoeding van zorg en behandeling in 2022

Vergoeding van zorg en behandeling in 2022

Ieder jaar maken wij opnieuw afspraken met de verschillende zorgverzekeraars over de kosten die zij aan ons vergoeden voor de zorg die wij leveren. Met deze zorgverzekeraars sluiten wij dan overeenkomsten voor het komende jaar. Contracten voor 2022 Voor 2022 hebben wij met bijna alle zorgverzekeraars afspraken kunnen maken. Beweging 3.0 heeft overeenkomsten afgesloten met:
  • Zilveren Kruis
  • VGZ
  • Menzis
  • ENO
  • Zorg en Zekerheid
  • ONVZ
  • ASR
  • DSW
Met CZ zijn wij nog in onderhandeling over de wijkverpleging. Voor de andere zorgvormen hebben wij al wel een overeenkomst. Met Caresq, hieronder valt Aevitae-EUCARE, zijn we niet tot een overeenkomst gekomen. Dit geldt voor alle zorgvormen die Beweging 3.0 biedt. Dit betekent dat wij in 2022 geen zorg en behandeling verlenen aan cliƫnten van Aevitae-EUCARE. Bent u bij Aevitae-EUCARE verzekerd? Neem dan eerst contact op met uw verzekeraar. Zij kunnen u vertellen met welke zorgaanbieders zij wel afspraken hebben gemaakt. Bekijk hier het complete overzicht.