Vergoeding van zorg en behandeling

Vergoeding van zorg en behandeling

Ieder jaar maken wij opnieuw afspraken met de verschillende zorgverzekeraars over de kosten die zij aan ons vergoeden voor de zorg die wij leveren. Met deze zorgverzekeraars sluiten wij dan overeenkomsten voor 2022.

Contracten voor 2022
Voor 2022 hebben wij met bijna alle zorgverzekeraars afspraken kunnen maken.

Beweging 3.0 heeft overeenkomsten afgesloten met:

  • Zilveren Kruis
  • VGZ
  • Menzis
  • ENO
  • Zorg en Zekerheid
  • ONVZ
  • ASR
  • DSW
  • CZ

Met Caresq, hieronder valt Aevitae-EUCARE, zijn we niet tot een overeenkomst gekomen. Dit geldt voor alle zorgvormen die Beweging 3.0 biedt.

Dit betekent dat wij in 2022 geen zorg en behandeling verlenen aan cliënten van Aevitae-EUCARE. Bent u bij Aevitae-EUCARE verzekerd? Neem dan eerst contact op met uw verzekeraar. Zij kunnen u vertellen met welke zorgaanbieders zij wel afspraken hebben gemaakt.

 

Brochure Wonen bij Beweging 3.0. Hoe is het geregeld met de vergoedingen?

De brochure Wonen bij Beweging 3.0. Hoe is het geregeld met de vergoedingen? is voor iedereen met een Wet langdurige zorg-indicatie (Wlz-indicatie) die in één van onze Beweging 3.0 locaties komt wonen. Beweging 3.0 krijgt via de Wlz geld van de overheid. Van dit geld betalen we uw zorg en behandeling. Toch zijn er sommige zaken die u zelf moet betalen. In deze brochure leggen we uit wat u van Beweging 3.0 kan verwachten en wie wat betaalt.